Bezpieczne płatności

Wszystkie operacje płatności, logowania oraz wszelkie dane z formularzy rejestracyjnych oraz zamówień są szyfrowane algorytmem SSL, co widać na poniższym obrazku, zielona kłódka oraz adres zaczynający się od HTTPS:// a nie jak w połączeniach zwykłych HTTP://


Czym jest szyfrowanie SSL?
SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Został opracowany przez firmę Netscape i powszechnie go przyjęto jako standard szyfrowania na WWW. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera (ewentualnie użytkownika również) i zapewnienie integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną www następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem www. Protokół SSL jest jedną z metod zapewniających bezpieczeństwo w transakcjach finansowych.

Obsługujemy również płatności PayPal

PayPal to wiodący na świecie, międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej który pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet w ponad 190 krajach. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz płaskich kart debetowych: VISA ELECTRON i VISA GOLD.

Więcej o PayPal: http://www.paypal.pl/pl